LIST OF DONORS
NAME                     $U.S.    Japan Yen
_______________________________________________________________________

Ilpyong Kim                 $100.00
Korean Conference for Religion and Peace  $1,000.00
Reiya Narusawa                        3,000
Hosoya                            10,000
Choko Nakagawa                        10,000
KBS                     $250.00
Masako Iwata                         5,000
Pang Cheng Duan                       10,000
Iwata                             3,000
Seoul National University students     $1,300.00
Yoji Matsuoka                        50,000
Sachiko Miyazaki                       4,500
Hiroyoshi Usuda                       10,000
Haruko Hasegawa                       10,000
Yokoyama                           3,000
Mieko and Miki Takamura                   10,000
Andrew Clarke                        10,000
Prince Kyu Lee                        25,000
Yoshiko Iwai                         50,000
Masami Okamoto                        30,000
Makiko Azakami                        5,000
Takeno Tamura                        10,000
Tomiko Yajima                        100,000
Sachiko Sato                         5,000
Tadao Ishikawa                        10,000
Toshiko Hihara                        10,000
Omiya                             1,000
Mitsuhiro Fukuda                       20,000
Rei Otsubo                          10,000
Kayoko Sakai                         5,000
Hirokazu In                         10,000
Yoko Mizutani                          500
Saburo Yoshino                        5,000
Go Choketsu                         10,000
Kiyoshi Seko                         20,000
Takanori Kiyokawa                      59,771
Koji Inada                          30,000
Bishiken                         1,000,000
Masaaki Yamane                        1,000
Kunio Kasuga                         10,000
Murooka Naika                        10,000
Nin Tetsuu                          20,000
Osamu Nakajima                        10,000
Yosuke Kurokawa                        5,000
Kiyomi Kitsukawa                       10,000
Yoshiaki Takeda                        1,000
Hiroko Higeno                         5,000
Yoshiko Tsujino                        5,000
Kayoko Yamakawa                        3,000
Susumu Nakamura                        5,000
Keiko Iwamoto                         1,000
Seiji Yamamoto                        10,000
Kobayashi                          10,000
Murata                            3,000
Torii                             2,000
Toshimi Tanuma                        10,000
Nori Watanabe and Shinsuke Suzuki              10,000
Ayako Oyoshi                         3,000
Keiko Sekimura                        10,000
Kazuyoshi Kodama                       3,000
Saito Yakkyoku                        10,000
Hiroshi Arai                         10,000
Kazuko Arai                         10,000
Hiromi Hatori                         1,000
Ryu Sakurai                         50,000
Kazuko Takei                         10,000
Midori Iwai                          5,000
Toshiko Shimizu                       30,000
Sachiko Matsumoto                       9,998
Hirokazu Fujiwara                      20,000
Yukari Kawamura (Hayashi)                  10,000
Takako Hiranuma                        5,000
Takaraya                           10,000
Yo Shomei                          10,000
Yuki Taniguchi                        30,000
Koji Takuma                          5,000
Makoto Fukase                        10,000
Atsumi Suzuki                         1,000
Chiyo Kikuchi                        10,000
Kan Adachi                          3,800
Junko Takeuchi                        5,000
Sachiko Yoshizawa                       5,000
Naohide Sai                         30,000
Chiiko Hirota                         5,000
Akio Takagi                          2,000
Toru Saito                          8,000
Yutaka Ikeda                         20,000
Reiko Takeuchi                        10,000
Shiro Sakashita                       10,000
Yumi Jojo                           2,000
Yoko Tachibana                        10,000
Sadako Mitsuhashi                       5,000
Hiroto Shinkai                        5,000
Haruki Terauchi                        3,000
Chikako Shirai                        10,000
Haruko Shin                         10,000
Shigeo Katsuoka                       50,000
World Mate Kita                      2,358,140
Susume Nakane                         5,000
Chon Imnam                          5,000
Keiko Kido                          10,000
Jitsumu Ito                          5,000
Minako Yanaka                         2,000
Chiyomi Fujine                        10,000
Setsuko Ishii                         5,000
Tetsuo Sakai                         30,000
Machiko Imamura                        5,000
Kazumasa Iinuma                       10,000
Tochigi                            5,000
Hara                             10,000
Yasuko Nakamura                        2,000
Takako Kobayashi                       3,000
Tamotsu Sugawara                       1,000
Toyoshi Inuzuka                        5,000
Akiko Matsuoka                        2,000
Masako Kusano                         5,000
Hiromi Iwata                         2,000
Kaoru Okumura                         3,000
Harue Yoshida                         3,000
Akihiko Taniji                        20,000
Miyako Taisen                         3,000
Rutsuko Shimizushima                     3,000
Kozo Ushino                          5,000
Atsumi Suzuki                         1,000
Setsuzo Yoshida                        5,000
Seikatsu Club Seikatsu Kyodo Kumiai (Takahashi)       254,595
Etsuji Takaura                        10,000
Chikako Yamada                        3,000
Nobuhiko Shiratsuchi                     10,000
Tokuko Kawahara                        3,000
Atsuko Yamaguchi                       5,000
Katsuhiko Watanabe                      1,000
Kikuo Fujikawa                        5,000
Honnin                            10,000
Nobuko Kobayashi                       3,000
Kan Chanin                          25,000
Shinichi Ishii                        20,000
Yoshikazu Tanaka                       10,000
Minoru Yamada                        12,000
Atsuko Yamaguchi                       5,000
Fusayo Hayashi                        25,000
Masahiro Hagiwara                      20,000
Masaru Ikegami                        5,000
Toru Onuki                          10,000
Norio Fujii                          5,000
Satoko Yamaguchi                       88,500
Yoshi Kaifuku                        10,000
Japanese-American Assn. (Tokyo)               46,850
Anonymous                          15,000
Sumie Kawada                         2,000
Shukyo Hojin (Tokyo)                    500,000
Erie Iimure                          3,000
Daniel Akkoi                         10,000
Hope Worldwide                       500,000
Anonymous (in Seoul, born in N. Korea,            38,461
      300,000 won)
Mr. and Mrs. Daisuke Sekimoto                10,000
Rabbi James. M. Lebeau                    10,000
Koa Sangyo                          1,000
Yoshinori Kawamura                      1,000
Seiji Sakuta                         5,000
Sadako Tajima                        515,000
Koichi Unami                         3,000
Bishiken                          100,000
Itsuki Urakawa                        10,000
Michio Oda                          25,000
Yayoi Nakajima                        10,000
Minorikai                           7,003
Rabbi James Lebeau                      10,000
Garden Hills tenant                     15,000
Anonymous (Mr. N)                      500,000
Harvard Univ. students            $150.00
Harry Winston Far East          $10,000.00
Hope International Japan & Korea     $15,000.00
Kevin Gen Curriston             $500.00
Mr. and Mrs. Sekiguchi                    10,000
Haruko Shin                         10,000
Chisako Nishimoto                      10,000
Chieko & Kuniko Hayashi                   20,000
Masako Kusano                         5,000
Fumiko Umeo                         30,000
An Junun                          100,000
Graham Simon                         20,000
Yuko Akita                          10,000
Anonymous (a reporter from South Korea)   $124.00
Benjamin F. Hughes III            $50.00
Bryan Millard                 $25.00
Bryan Millard                 $50.00
Akemi Shinmyo                 $50.00
Anonymous                  $151.00
Kikkoman                           10,000
Masao Kusano                         5,000
Ki Myong Kim                 $100.00
Anonymous (Mr. C)             $1,000.00
Anthony Spaeth                $500.00
Patrick Killen                        10,000
Kayoko Yamakawa                        3,000
Setsuzo Yoshida                        5,000
Walter Brinker                        20,960
Masako Kusano                         5,000
Hope Worldwide               $5,000.00
Hope Worldwide              $10,000.00
Klaus Scherer (German TV)                  30,000
Akira Kawano                         5,000
Naoko Hirase                         30,000
Bryan Millard                $100.00
Ray Falk                           10,000
        NEW DONATIONS (Since August 26, 1996)

NAME                     $U.S.    Japan Yen
_______________________________________________________________________

Craig Lindsay                $100.00
Corky Alexander                       10,000
Tokyo Union Church                     107,920
Masako Kusano                         5,000
Korean Literary Society            305.00
Anonymous (Prof. of KAIST)          122.00
Anonymous (from South Korea)          80.00
Masayuki Tanaka                        4,000
Hidekazu Kanamoto                       5,000
Yutaka Takeuchi                        2,000
Masako Kusano                         5,000
Masayuki Tanaka                        5,000
Takashi Sato                         2,794
Atsuko Yamaguchi                       3,000
Hitoshi Hokamura                       10,000
Dennis Hart                  50.00
Takashi Sato                         2,691
Koyo Moriyama                         1,000
Atsuko Yamaguchi                       5,000
John Brentnall                        30,000
Brant Hinricks                        10,000
Shinya Sato                         20,000
Eri Iimure                          3,000
Satsuyu Ota                          5,000
New Miyako K.K.                       20,000
Ken Inamori                         60,000
Kenji Yagi                          6,000
Shobu Yamagata                        15,000
Masahiro Suo                         10,000
Hiromi Iwata                         2,000
Hisaharu Tosaka                       30,000
Mr. Kim                            3,000
Setsuo Kawasaki                       50,000
Kyoko Sato                          10,000
Beans Yamamoto                        5,000
Norio Okamoto                        30,000
Toshiyuki Fujioka                      10,000
Cho Chong-yol                        10,000
Haruko Hasegawa                       10,000
Lee Syun-boku                        10,000
Machiko Imamura                       10,000
Akimasa Kanno                        30,000
Yoshiko Iwai                         50,000
Mitsuo Sakai                         10,000
Mr. & Mrs. Paul Cheng Duan                  10,000
Mieko & Masayoshi Nagasawa                  20,000
Michika Tsutsui                        5,000
Michiko Murata                        2,500
Ryota Murakami                        1,000
Koichi Yaginuma                       30,000
Reiya Narusawa                        2,000
Mrs. Hayano                         10,000
Motoko Hori                          1,000
Keiko Kimura                         1,000
Yoshie Takasugi                        1,000
Zhang She Jian                        1,000
Yuko Yazaki                          1,000
Tsutomu Honjo                         5,000
Akiko Kuchioka                        10,000
Mr. Song                           4,000
Shizue Araya (Tenchi Seikyo)                300,000
Florence Lee                         2,000
Karen Ng                           1,740
Yvonne Lau                          1,740
Jean Lim                           1,740
Mr. and Mrs. Toh Lai Teck                   8,695
Toh Tingji                           870
Toh Tiongham                          870
Ms. Ermawati                          435
Darren Tan                          2,000
Huang Nianhui                         2,000
Colleen A. Becker                6.00
Annalisa M. Becker               25.00
Ephrem Cheng                  20.00
Pang Chin Mei                         5,000
Mr. & Mrs. Liang Wenfu                    5,000
Church of Christ, Tokyo          $20,000.00
 (Frank Kim Shinya)
Christian Association Medical Mission   $10,000.00
World Mate (Toshu Fukami)                 1,000,000
Korean Women's Group in Saitama to Help           504,000
 North Korean Flood Victims
Yukio Fujioka                        200,000
Takemi Sasaki                        12,000
Sanpuku Shoji, Ltd.                     10,000
Shuichi Maeda                        10,000
Takashi Hondo                         6,000
Teruko Nosaka                         5,000
Yoshiharu Ohyama                       10,000
Tatsue Hayachi                        1,000
B.C. Consulting                       246,000
Cargill Japan, Ltd.            $1,000.00
Korean Student in U.S. & his friend    $1,070.00
HOPE worldwide, Korea           $5,000.00
Bank account in Korea maintained by HOPE 
 worldwide, for contributors --
 including Chosun Monthly
 Tim Peters & his family
 many anonymous contributors       $5,811.00
Brandon R.                          20,000
Matthew Rosin                        10,000
Kazue Kimura                         10,000
Mr. Fujiwara                         20,000
Korea Volunteer Kyokai                    50,000
Bishiken                          500,000
Keiko Nakamura                       283,000
Mitsumasa Kabasawa                      10,000
Page Barbar*                         10,000
Tokyo Church of Christ                   187,270
Peter, Doctor                         3,500
Anonymous                   10.00
Freng Hong                   50.00
Davis Poon                  150.00
Peace Koukoku (Kenji Honda)                 10,000
Kazue Suzuki                         20,000
Mr. and Mrs. Ted T. Lee-Yahng         100.00
Koo Kun Hock                        298,022
Sumiko Shimizu                        25,000
Masanobu Usami                        10,000
Ms. Maeda                           5,000
Anonymous                          30,000
Charles Jannuzi                       10,000
Endele                            10,000
Kevin Curriston                250.00
Anonymous                          30,000
(Mr. or Mrs.) Kang                      10,000
Takako Kobayashi                       5,000
Junko Yaginuma                        1,000
Inez M. & David D. Baskerville        400.00
Sang-Kyung Choi               1,000.00
Yong-Ik Byun                 500.00
German TV (Tokyo)                      30,000
Francis X. Roarty               50.00
Bryan Millard                 100.00
Kenji Tahara                         10,000
Masamichi Ito                         2,500
Tokuko Kitaueda                        5,000
Yukari Hayashi                        5,000
Anonymous                          30,000
Keizo Ikeda                         20,000
Yoko maekawa                         15,000
Daren Johns                          5,000
Miyoko Nakano                        10,000
Charles Jannuzi                       10,000
Lyn Louise Milnes                     1,505,600
        NEW DONATIONS (Since August 29, 1997)

NAME                     $U.S.    Japan Yen
_______________________________________________________________________

Atsuko Yamaguchi                       5,000
Anonymous                          30,000
Hirotada Kato                        18,190
Donation from Australia                   26,683
Selig S. Harrison               250.00
Young Soo Kim                 469.09
Motohiro Kanno                        30,000
Brandon Luc                         20,000
Brent Nelson                  50.00
        NEW DONATIONS (Added From February 27, 1999)

NAME                     $U.S.    Japan Yen
_______________________________________________________________________

Daren Johns                         20,000
Mayumi Kono                         30,000
Anonymous                          30,000
Anonymous                          30,000
Anonymous                          30,000
Dentsu                           100,000
Anonymous                          30,000
Masami Okamoto                        20,000
Anonymous                          30,000
Anonymous                          30,000
Atsuko Yamaguchi                       40,000
Anonymous                          10,000
Anonymous                          20,000
Anonymous                          30,000
Atsuko Yamaguchi                       2,000
Anonymous                          25,000
Anonymous                           5,000
W. D. B. Succo                        30,000
Spirit-of-7                         30,000
Anonymous                          30,000
Anonymous                          30,000
Anonymous                          30,000
Isao Hanaoka                         10,000
Anonymous                          30,000
Anonymous                          30,000
Anonymous                          30,000
Atsuko Yamaguchi                       10,000
Anonymous                          30,000
Paul E. Johnson                250.00
Linda & Joesph Lomonaco            275.00
Save N. K. Children              380.00
Irwin A. Silverman              200.00
Patricia Salmon                20.00
Anne Bilton                  200.00
Autoteile Calwer, Stuttgart         1,022.58
Dr. R. and U. Stihl              109.23
Rebecca Kool                 500.00
_______________________________________________________________________

TOTAL (as of April 2, 1999):     U.S.$95,374.90 AND YEN 15,090,338.